Supporting the community

Guvernare Afed

AFED Conference 2017

Forumul arab pentru mediu si dezvoltare este guvernat de un consiliu de administratie, care este reprezentat de experti in domeniul mediului, alaturi de mediul de afaceri, mass-media si liderii societatii civile. In timpul unei perioade tranzitorii, membrii consiliului sunt invitați de membrii fondatori. Principalele criterii de selectie a Consiliului sunt ca membrii trebuie sa se angajeze in cauza dezvoltarii durabile si sa-si promoveze sprijinul si contributia la AFED, sub forma expertizei si a resurselor. Consiliul ar putea selecta directorii executivi din companiile partenere ss se alature ca membri.

 

Consiliul de Administrație alege un comitet executiv, inclusiv presedinte, doi vicepresedinti, director financiar si secretar general. De asemenea, acesta numeste un

auditor extern.

Consiliul de Administrație se reunește anual pentru a decide cu privire la politicile, programele si bugetul Organizatiei.

Comitetul executiv supravegheaza gestiunea globala a organizatiei, inclusiv a programelor si a chestiunilor financiare, si se reuneste, de reguls, de dous ori pe an.

Responsabilitatea pentru gestionarea zilnica a AFED revine secretarului general, asistat de un secretariat de baza.

 

Mediul si dezvoltarea: cea mai importanta revista de mediu pan-araba 

Translated by: Irina Vasilescu

Link to the original page: Click Here

We love giving back to the community

We believe in helping people and that matter to us more than anything else. Since the very beginning of our company, our team have been willing and wishing to help.